TOPlist


Betónpumpy / Pumík / DomiešavačCENNÍK BETÓNPUMPY

Platný od 01.01.2019


P - 24 - 4 - Putzmeister 80 € / hod1,50 € / km
96 € s DPH1,80 € s DPH

P - 32 - 4 - Putzmeister 90 € / hod1,50 € / km
108 € s DPH1,80 € s DPH

P - 38 - 5 - Putzmeister 105 € / hod1,80 € / km
126 € s DPH2,16 € s DPH

P - 47 - 5 - Putzmeister 135 € / hod1,80 € / km
162 € s DPH2,14 € s DPH

Špeciálne služby: bez DPHs DPH
Použitie rozbehovej chémie 15,00 € / ks18,00 € / ks
Použitie prídavného potrubia 5,00 € / bm6,00 € / bm
Použitie prídavných hadíc 5,00 € / bm6,00 € / bm
Čerpanie s výstužou 2,50 € / m³3,00 € / m³
Umývanie pumpy mimo stavby 70,00 €70,00 €
Zbytočný príjazd na stavbu 90,00 €108,00 €

Podmienky pri použití betónpumpy
- pri fakturácii účtujeme každých začatých 15 min. čerpania betónu
- je potrebne zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenie, priestor k rozloženiu stroja a     pomocné sily na montáž, demontáž a umytie použitého prídavného potrubia
- fakturujeme 15 min. spätne od príchodu betónu až po skončenie umývania betónpumpyCENNÍK PUMI 28/4/7M3

Platný od 01.01.2019


Hodinová sadzba za čerpanie, účtuje sa každých 15 minút jedno čerpanie pri PUMI min.
160,00 € bez DPH vrátane hodinovej sadzby, km a použitého materiálu - chémia:


bez DPHs DPH
Hodinový výkon čerpadla (účtovaný za každých začatých 15 min.) 85,00 € / hod102,00 € / hod
Nakládka / vykládka MIXu do 15 min. 7,50 € / 15 min.9,00 € / 15 min.
Doprava čerpadla 2,40 € / km2,88 € / km
Rozbehová chémia 15,00 € / ks18,00 € / ks
Prídavné hadice 5,00 € / bm6,00 € / bm
Použitie prídavného potrubia 5,00 € / bm6,00 € / bm
Čerpanie s výstužou 2,50 € / m³3,00 € / m³
Zbytočný príjazd na stavbu 90,00 €108,00 €
Umývanie pumpy mimo stavby 70,00 €84,00 €

Doprava betónu bez DPHs DPH
Jazda 2,40 € / km2,88 € / km
Nakládka 7,00 € / 15 min.8,40 € / 15 min.
Vykládka 7,00 € / 15 min.8,40 € / 15 min.
Vykládka nad 15 min. je účtovaná za každých 15 min. zdržania 7,00 € / 15 min.8,40 € / 15 min.

- je potrebne zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenie, priestor k rozloženiu stroja a     pomocné sily na montáž, demontáž a umytie použitého prídavného potrubiaCENNÍK DOMIEŠAVAČ

Platný od 01.01.2019

Ceny sú uvedené bez DPH


Preprava čerstvých betónových zmesí 3xMB 9/7m3 8x4:

Stavby vzdialené do 12 km otoč paušálne 35,00 € (1x nakládka a 30 min. vykládky v cene)
1 km (betonárka - stavba - betonárka) 2,20 € / km
Nakládka 7,50 €
Vykládka 7,50 € / každých začatých 15 min.
Prestoj domiešavača, čakanie po pristavení na začatie betonáže (účtované po 2 hod. od pristavenia) 25,00 € / až do začatia betonáže
Prestoj medzi miešaniami na betonárke (max. 2 hod., potom každá začatá hod. prestoju) 25,00 € / až do namiešania
Prejazdné KM podľa dohody