TOPlist


Betónpumpy / Pumík / DomiešavačCENNÍK BETÓNPUMPY

Platný od 01.01.2022

Príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok 30%


Hodinová sadzba za čerpanie, účtuje sa každých 15 minút jedno čerpanie pri PUMI min.
180,00 € bez DPH vrátane hodinovej sadzby, km a použitého materiálu - chémia:


P - 24 - 4 - Putzmeister 85 € / hod1,80 € / km
102 € s DPH2,10 € s DPH

P - 32 - 4 - Putzmeister 95 € / hod1,80 € / km
114 € s DPH2,10 € s DPH

P - 38 - 5 - Putzmeister 105 € / hod2,10 € / km
126 € s DPH2,52 € s DPH

P - 47 - 5 - Putzmeister 135 € / hod2,10 € / km
162 € s DPH2,52 € s DPH

Špeciálne služby: bez DPHs DPH
Použitie rozbehovej chémie 15,00 € / ks18,00 € / ks
Použitie prídavného potrubia 5,00 € / bm6,00 € / bm
Použitie prídavných hadíc 5,00 € / bm6,00 € / bm
Čerpanie s výstužou 2,50 € / m³3,00 € / m³
Umývanie pumpy mimo stavby 80,00 €96,00 €
Zbytočný príjazd na stavbu 100,00 €120,00 €

Podmienky pri použití betónpumpy
- pri fakturácii účtujeme každých začatých 15 min. čerpania betónu
- je potrebne zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenie, priestor k rozloženiu stroja a     pomocné sily na montáž, demontáž a umytie použitého prídavného potrubiaCENNÍK PUMI 28/4/7M3

Platný od 01.01.2022

Príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok 30%


Hodinová sadzba za čerpanie, účtuje sa každých 15 minút jedno čerpanie pri PUMI min.
180,00 € bez DPH vrátane hodinovej sadzby, km a použitého materiálu - chémia:


bez DPHs DPH
Hodinový výkon čerpadla (účtovaný za každých začatých 15 min.) 90,00 € / hod108,00 € / hod
Nakládka / vykládka MIXu do 15 min. 7,50 € / 15 min.9,00 € / 15 min.
Doprava čerpadla 3,00 € / km/5m³3,60 € / km/5m³
3,50 € / km/6m³4,20 € / km/6m³
4,00 € / km/7m³4,80 € / km/7m³
Rozbehová chémia 15,00 € / ks18,00 € / ks
Prídavné hadice 5,00 € / bm6,00 € / bm
Použitie prídavného potrubia 5,00 € / bm6,00 € / bm
Čerpanie s výstužou 2,50 € / m³3,00 € / m³
Zbytočný príjazd na stavbu 90,00 €108,00 €
Umývanie pumpy mimo stavby 80,00 €96,00 €

- je potrebne zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenie, priestor k rozloženiu stroja a     pomocné sily na montáž, demontáž a umytie použitého prídavného potrubiaCENNÍK DOMIEŠAVAČ

Platný od 01.01.2022

Príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok 30%

Ceny sú uvedené bez DPH


Preprava čerstvých betónových zmesí 3xMB 9/7m³ 8x4:

Stavby vzdialené do 12 km otoč paušálne 35,00 € (1x nakládka a 30 min. vykládky v cene)
2,40 € / km / 7m³  +7,50 € / km / 7m³
1 km (betonárka - stavba - betonárka) + nakládka + vykládka 2,70 € / km / 8m³  +8,00 € / km / 8m³
3,00 € / km / 9m³  +9,00 € / km / 9m³
Prestoj domiešavača, čakanie po pristavení na začatie betonáže (účtované po 2 hod. od pristavenia) 25,00 € / až do začatia betonáže
Prestoj medzi miešaniami na betonárke (max. 2 hod., potom každá začatá hod. prestoju) 25,00 € / až do namiešania
Prejazdné KM podľa dohody